Aangepast Leids programma vol vertrouwen van start

Na een uitermate succesvolle eerste editie eerder dit jaar is De Harde Leerschool op dinsdag 27 oktober voor de tweede maal van start gegaan in Leiden. Het project is een initiatief van de gemeente Leiden, Instituut GAK, de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) en Stichting Boschuysen en vindt zo gewoonlijk plaats op het terrein van Rugby Club DIOK. De Leidse deelnemersgroep bestaat uit 14 jongvolwassenen die gemotiveerd zijn het roer om te gooien.

De opgelegde beperkingen vanwege het coronavirus hebben de begeleidingsstaf genoodzaakt het standaardprogramma aan te passen. Het beoefenen van de sport rugby is op dit moment onverantwoord en in plaats daarvan worden er andere uitdagende activiteiten ingepast.

Tijdens de veldtrainingen worden de deelnemers opsplitst in kleine groepjes van maximaal vier personen. Elke groep krijgt een eigen, met pionnen gemarkeerd, stuk veld toegewezen, waarop men een aantal oefeningen moet uitvoeren. Alle oefeningen worden op afstand gedemonstreerd en uitgelegd. Fysiek contact wordt gemeden en in plaats daarvan wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van tackle bags en andere materialen.

Ook binnen de muren van het ruime clubhuis van RC DIOK wordt een daadkrachtig coronaprotocol gevolgd. Dit protocol is voorafgaand aan het traject uitgebreid met de kandidaten besproken en wordt door alle betrokkenen voor de volle 100%  gerespecteerd.

De eerste week stond zoals altijd in het teken van kennismaken en het verdelen van een aantal huishoudelijke taken. Mede dankzij de positieve inbreng van gastvrouw Lois en gastheer Vincent voelden alle deelnemers zich direct op hun gemak en hing er vanaf de eerste minuut een prettige sfeer.

Projectbegeleiders Dirk Danen en Egbert Ruijgrok zullen gedurende het traject worden ondersteund door stagiaire Tanja Pieksma. Ondanks alle beperkingen en onzekerheid zien zij de komende weken vol vertrouwen tegemoet: “De creativiteit van ons als trainers wordt maximaal op de proef gesteld. Desalniettemin hebben we er ongelooflijk veel zin in en zijn we ervan overtuigd dat we ook in deze ongewone tijden een super mooi en succesvol programma kunnen realiseren” aldus Dirk.

(Leidse) werkgevers en opleiders gezocht!

Om onze deelnemers een nieuwe start te kunnen laten maken is de steun van lokale werkgevers en opleiders onmisbaar. Voor het Leidse traject zijn we op dit moment druk op zoek naar betrokken ondernemers en bedrijven.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met projectbeleider Dirk Danen via dirk@dehardeleerschool.nl.

(Fotograaf G. van Bakel via sleutelstad.nl)