Najaarsupdate De Harde leerschool

In goede samenwerking met het bestuur, onze partners en donateurs, fondsen, ambassadeurs, Rugby Nederland, lokale rugbyverenigingen, onze coaches en vrienden van de Harde Leerschool zijn wij de eerste acht maanden van dit jaar weer in staat gebleken om veel kwetsbare mensen te ondersteunen. Tevreden blikken wij terug op deze periode.

Impact en resultaten

In 2022 hebben we in de eerste acht maanden acht projecten gerealiseerd. We hebben de deelnemers een geweldige persoonlijke ontwikkeling en groei zien doormaken. Door middel van vallen en opstaan zijn grenzen verkend, opgerekt en zijn er nieuwe inzichten in gedachten en bijbehorend gedrag ontstaan. Hier kijken wij tevreden op terug. Ons onderstaand impactoverzicht spreekt voor zich.

Naam project# deelnemers gestart# deelnemers gecertificeerd# deelnemers naar werk of opleiding
WSP Noord-Oost Brabant 1596
Zeeland 2241813
HHLS 71464
Groningen 61472
Leiden 51285
HHLS 81372
Breda 21065
Leiden 61155
Totaal 81136642

De Harde Leerschool bestaat 7 jaar

Op 17 juni van dit jaar heeft De Harde Leerschool haar zevende verjaardag gepast gevierd met de traditionele Harde Leerschool tompoezen.

Terugkomdag in juni 2022

Op vrijdag 3 juni hebben we de eerste terugkomdag georganiseerd in het Nationaal Rugbycentrum Amsterdam. In goede samenwerking met Turnover kregen de 50 deelnemers een uitdagend en actief programma voorgeschoteld.

Samenwerking met Matrix

De Harde Leerschool heeft een overeenkomst gesloten met Matrix Fitness. Matrix gaat ons voor drie jaar ondersteunen op het gebied van communicatie en marketing. Deze samenwerking breidt onze mogelijkheden fors uit. De Matrix ambassadeurs gaan onder andere tijdens programma’s deelnemers inspireren met hun ervaringen.

North Sea Beach Rugby

19 juni nam de Harde Leerschool deel aan North Sea Beach Rugby op het strand van Scheveningen. Hier speelde zij een wedstrijd tegen de Wild Dogs, een Zuid-Afrikaans invitatie team die versterkt werd met de top van het Nederlandse Rugby. Voor velen jongens was dit hun eerste of tweede wedstrijd, maar zeker niet hun laatste. Een spannende, zware wedstrijd die liet zien dat doorzetten en volhouden resulteert in een winst voor kameraadschap.

ISO 9001- en 27001 certificering en kwaliteitsverbetering

Op initiatief van het managementteam is begin 2022 de ISO 9001- en 27001 certificering opgestart. Eind november worden deze processen succesvol afgerond. Drie interne werkgroepen hebben het huidige programma en de feedback uit de vele procesevaluaties geanalyseerd en bekeken waar mogelijke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het verbeteren van ons vrijwilligersbeleid en de marketing & communicatie. De ondersteuning van het ING Nederland Fonds [DS9] [EO10] maakt het mede mogelijk om deze kwaliteitsslag te maken.

Uitbreiding programma van 8 naar 10 weken

Toenemende multi-problematiek is de voornaamste reden dat wij vanaf 2023 10-weekse programma’s gaan aanbieden in plaats van 8-weekse programma’s. Dit geeft ons meer ruimte het programma goed te realiseren en meer aandacht te geven aan de individuele begeleiding. Wij zijn van mening hiermee de doelgroep effectiever van dienst te kunnen zijn. Vanzelfsprekend worden hierdoor de programma’s ook iets duurder. De verwachting is dat de maatschappelijke opbrengst vele malen hoger is dan de kosten.

De Harde Leerschool: nu ook voor dames!
Vanaf 1 september is het programma ook toegankelijk voor dames. Een uitgebreid onderzoek naar de haalbaarheid van een damesprogramma is recent afgerond in Cardiff bij de School of Hard Knocks. De noodzakelijke veilige omgeving is gegarandeerd met onze gedragscode, een integriteitsfunctionaris en een vertrouwenspersoon. Onze training teams bestaan naast heren ook uit vrouwelijke coaches en zijn goed voorbereid op de komst van vrouwelijke deelnemers. De komende periode gaat gebruikt worden om dit breed onder de aandacht te brengen.

Nieuwe medewerkers
Dit jaar zijn er 7 training teams operationeel om programma’s te realiseren door het hele land. Alle teams bestaan uit minimaal drie goed opgeleide en ervaren coaches. Veelal zijn ze werkzaam op zzp-basis. Er is dit jaar fors geïnvesteerd in de werving en opleiding van nieuwe medewerkers. Op onze website stellen deze tien nieuwe medewerkers zich voor: Bert Thijsen, Angela Royakkers, Anita van Baal, Seraphine Paul, Tristan Zaan, Pauline Eggink, David Weersma, Sander Hoek, Noortje vd Biggelaar en Max vd Pas.

Partners en donateurs
Wij willen graag nog deelnemers kunnen ondersteunen en de kwaliteit en impact van het programma verbeteren. Daar hebben we steun bij nodig van partners en donateurs. Een toenemend aantal organisaties en bedrijven sluiten zich aan om bij te dragen. Daar zijn we erg dankbaar voor. Geïnteresseerd? Benader Ed Oskam via ed@dehardeleerschool.nl of 06-1991937.

Samenstelling directie en MT

De samenstelling van de huidige directie verandert per 1 januari 2023. Dirk wordt de nieuwe directeur, Ed doet een stap terug maar blijft actief in een andere rol en Tanja gaat elders een nieuwe uitdaging aan. We zijn druk bezig met de invulling van de vacatures van Algemeen Manager en Marketing & Communicatie. Verder wordt het MT versterkt met: Pauline Eggink (vrijwilligersbeleid), Tristan Zaan (opleidingen), Bert Thijssen en Patrick van Wageningen (innovatie en persoonsvorming). De Harde Leerschool is gereed voor de toekomst. Er staat een ervaren en gemotiveerd managementteam om waarnodig de zelfsturende operationele teams te ondersteunen.

Op Eigen Kracht (OEK) en Transactionele Analyse (TA)

Linda Mol en Gunther de Bin verzorgen onze opleidingen Op Eigen Kracht (OEK) en Transactionele Analyse(TA). Nieuwe medewerkers worden opgeleid middels de training OEK en het hele team is geïnformeerd over de TA. Deze bijscholing is gericht op het kunnen herkennen van deelnemers met licht verstandelijke beperkingen om deze deelnemers beter te kunnen begeleiden.

Uitkomst intervisiedagen

Het intervisie programma 2022 is op 23 en 24 september in het gezellige Brabantse hotel de Korenbeurs te Made afgerond. Het programma bestond uit een uitgebreide terug- en vooruitblik door het MT. De projectleiders deelden ervaringen en knelpunten. De voorzitters van de werkgroepen presenteerden hun bevindingen. Alle aanwezigen stemden in met de vastgestelde verbeterpunten en spraken toekomstgericht hun commitment uit.

Voortuitblik Q4
Gedurende het laatste deel van 2022 staan er 6 programma’s op de planning. Met de te verwachten omvang en impact van deze programma worden de doelstellingen voor 2022 ruimschoots behaald ondanks het moeizaam verloop van de werving. De klasjes zijn vooralsnog te klein en onze capaciteit wordt daarmee onvoldoende benut. Intern wordt gezocht naar manieren om meer deelnemers te werven. Het bereiken van de juiste deelnemers wordt als uitdagend ervaren. Uitbreiding van de doelgroep kan hieraan bijdragen.


De Harde Leerschool en Matrix Fitness slaan handen ineen

Foto: Joyce Huis

Vrijdag 3 juni 2022, Amsterdam

Op de vooravond van de Amsterdam Sevens organiseerde De Harde Leerschool zijn eerste Landelijke Terugkomstdag. Behalve een rugbywedstrijd tegen een van de meest legendarische teams uit Tonga, werd er op die dag ook het samenwerkingsverband tussen Matrix Fitness en De Harde Leerschool officieel ondertekend. Met de driejarige samenwerking willen beide organisaties de missie van De Harde Leerschool verder uitdragen: kansarme jongeren, met een afstand tot de arbeidsmarkt, weer volwaardig laten deelnemen in de maatschappij.

Rugby heeft bepaalde normen en waarden die in het dagelijks leven ook gehanteerd kunnen én moeten worden. Daarom gebruikt De Harde Leerschool al jaren de rugbysport om hun deelnemers weer werkfit te maken. Gert Jan Nauta over het samenwerkingsverband: “De Harde Leerschool en Matrix Fitness staan voor dezelfde waarden; respect voor elkaar, samenwerking en geloof in kansen. Gezamenlijk streven wij ernaar zoveel mogelijk jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden weer deel te nemen in de maatschappij en een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Ik ben erg trots op de samenwerking en kijk uit naar de toekomst! ” aldus voorzitter Gert Jan Nauta.

Matrix Fitness is al jaren een zichtbare partij in de Nederlandse rugbywereld dankzij hun partnership met Rugby Nederland. Anne-Marie Kuiper, Director Marketing & Service, over de samenwerking met de Harde Leerschool: ‘’ Sterk voor de klant, sterk voor de samenleving. Vanuit die gedachte ondersteunen we bij Matrix Fitness diverse maatschappelijke initiatieven die een grote impact maken. Daarom, en vanwege onze verbintenis met het Nederlandse rugby, zijn we trotse partner van de Harde Leerschool.’’

Over De Harde Leerschool
De Harde Leerschool werd in 2015 opgericht door Ed Oskam en Dirk Danen. De Harde Leerschool biedt (jong)volwassen mannen van 18 jaar en ouder een nieuwe kans om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij. Met hun programma’s willen ze zoveel mogelijk deelnemers motiveren om nieuwe stappen te zetten richting werk of een opleiding. Hoe zij dit doen? Door rugby in te zetten als middel om te komen tot een blijvende gedragsverandering.

Over Matrix Fitness
Sterk voor de klant, sterk voor de samenleving. Dat is in een notendop Matrix Fitness, de grootste fabrikant van professionele fitnesstoestellen in Nederland. Matrix Fitness is onderdeel van familiebedrijf Johnson Health Tech dat sinds 1975 fitnesstoestellen fabriceert in Taiwan. In Nederland is het merk sinds 2006 actief en inmiddels is Matrix Fitness de hardst groeiende aanbieder in de markt. Aanvullende informatie over Matrix en deze campagne is te lezen op www.matrixmembers.nl.

Foto: Joyce Huis

PROJECTEN: waar en wanneer?

De Harde Leerschool is actief in meerdere regio’s, waaronder: Leiden, Den Haag, Noord-Oost Brabant, Groningen, Zeeland, Roosendaal en Breda. Wil je eens kennismaken met ons of meer informatie? Neem contact op met de projectleider van die regio!

Hieronder de startdata van de nieuwe projecten:
Groningen, Rugbyclub Groningen, 19 april 2022,
patrick@dehardeleerschool.nl

Den Haag, Haagsche Rugbyclub, 9 mei 2022,
barbara@dehardeleerschool.nl

Leiden, Rugbyclub DIOK, 10 mei 2022,
egbert@dehardeleerschool.nl

Roosendaal, Rugbyclub Roosendaal Commando Combinatie, 17 mei 2022,
ron@dehardeleerschool.nl

Breda, Bredase Rugbyclub, 7 juni 2022,
lennard@dehardeleerschool.nl

Noord-Oost Brabant, Rugbyclub Octopus, 27 september,
bert@dehardeleerschool.nl

Zeeland, EZRC Oemoemenoe, to be announced,
ron@dehardeleerschool.nl

Aanmelden kan via deze pagina.

Elst transport verzorgt vervoer Haagse kandidaten naar bivaklocatie

De afgelopen week stond voor de deelnemers van het zesde Haagsche Harde Leerschool traject in het teken van de bivak bij het Korps Commando Troepen. Elst Transport heeft tijdens deze week het vervoer van onze deelnemers verzorgd en bewees zich daarmee opnieuw als ontzettend waardevolle partner. In de afgelopen jaren heeft de in Breda gevestigde transporteur meerdere Harde Leerschool kandidaten aan een baan geholpen.

Via deze weg willen wij Elst Transport bedanken voor het mede mogelijk maken van de reis vanuit Den Haag naar de bivaklocatie. Verder hopen wij, als Harde Leerschool, in de toekomst nog veel en succesvol met elkaar samen te werken.


Draag je onze maatschappelijke missie een warm hart toe en wil je ons ook steunen met een donatie in natura? Neem dan contact op.

Om financieel te doneren klik je op deze link. Je kunt vervolgens zelf bepalen welk bedrag je wil overmaken. Dat kan eenmalig of op periodieke basis. Met jouw bijdrage vergroot jij de kans op een goede baan of opleiding voor de deelnemers van De Harde Leerschool.

Jumbo Middelburg Dauwendaele doneert 15 verspakketten

Op vrijdag 22 oktober heeft De Harde Leerschool 15 pakketten gevuld met vers fruit, verse groenten en vlees in ontvangst mogen nemen. Deze donatie werd geschonken door de Jumbo Middelburg Dauwendaele.

Via deze weg willen wij de initiatiefnemers enorm bedanken voor deze gulle gift!


Draag je onze maatschappelijke missie een warm hart toe en wil je ons ook steunen met een donatie in natura? Neem dan contact op.

Om financieel te doneren klik je op deze link. Je kunt vervolgens zelf bepalen welk bedrag je wil overmaken. Dat kan eenmalig of op periodieke basis. Met jouw bijdrage vergroot jij de kans op een goede baan of opleiding voor de deelnemers van De Harde Leerschool.

Programmamanager Renée neemt afscheid van De Harde Leerschool

Na ruim 6 jaar intensief betrokken te zijn geweest bij het opzetten, organiseren en (door)ontwikkelen van onze programma’s gaat Renée Groenendijk De Harde Leerschool verlaten. Zonder haar tomeloze inzet, passie, kunde en bevlogenheid hadden wij niet gestaan waar wij nu staan.

Renée gaat een nieuwe fulltime uitdaging aan binnen het onderwijs: een mooie kans die niet vaak voorbij komt. Als ambassadeur zal zij op de achtergrond betrokken blijven bij De Harde Leerschool.

Via deze weg wensen wij Renée ontzettend veel succes en plezier toe. Bedankt voor de mooie jaren en tot snel!

Teamleden Harde Leerschool vertellen hun verhaal in SJV Podcast

Stichting Jouw Verhaal heeft in samenwerking met Movids een portret gemaakt van twee sleutelfiguren áchter De Harde Leerschool: Renée Groenendijk en Dirk Danen. In deze bijzondere reportage vertellen Dirk en Renée hun verhaal. Daarnaast gaan zij uitgebreid in op het ontstaan van de stichting en hun persoonlijke visie en ervaringen met de deelnemers.

Over Stichting Jouw Verhaal

Stichting Jouw Verhaal zorgt voor het vastleggen van levensverhalen op audio en/of video. Bijvoorbeeld als document voor latere generaties, als een tussentijds verslag van gebeurtenissen in een leven, als cadeau of uit noodzaak.

Het begon met het optekenen van de levensverhalen van leden van het Korps Commandotroepen. Gesterkt door de positieve reacties is men gestart met het creëren van een platform waarop ook mensen met een andere achtergrond, hun levensverhaal kunnen vertellen.

Meer info via: https://stichtingjouwverhaal.nl/nl/sjv-specials/portretten-van-de-harde-leerschool.

Fundraising event op opleidingsterrein KCT groot succes

Op donderdagavond 16 september heeft de Commando & Family Foundation in samenwerking met de Harde Leerschool een fundraising event georganiseerd. De happening vond plaats op het oorspronkelijke opleidingsterrein van het Korps Commandotroepen nabij Roosendaal (Noord-Brabant).

Nadat alle genodigden zich rond de klok van half 6 hadden verzameld, kreeg men een exclusieve rondleiding op deze bijzondere locatie. De avond vervolgde met een aantal interessante lezingen en een uitgebreid diner. Na afloop van het diner kregen alle bezoekers de gelegenheid om kennis met elkaar te maken en verder van gedachten te wisselen.

Het evenement werd afgesloten met een veiling waarvan de opbrengst is verdeeld onder de Commando & Family Foundation en De Harde Leerschool.

Via deze weg willen wij alle sponsoren en in het bijzonder het Korps Commando Troepen en Oryx Stainless bedanken voor het mede mogelijk maken van deze geweldige avond!

Activeringstraject PLUS Noordoost-Brabant van start in najaar 2021

In het najaar van 2021 gaat er voor het eerst een Harde Leerschool traject van start in Noordoost-Brabant. Dit programma is bedoeld voor jongeren en volwassenen van 18 t/m 45 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. In een periode van 12 weken worden de deelnemers klaargestoomd voor een baan of een opleiding.

Het traject vindt plaats op het terrein van Rugby Club Octopus (Aalstweg 3, Uden) en zal in totaal twaalf weken duren. Voorafgaand aan het hoofdprogramma wordt er op 4 en 5 november een tweetal screeningsdagen georganiseerd.

Voor de organisatie van het programma in de regio Noordoost-Brabant werkt De Harde Leerschool nauw samen met het Leerwerkpunt (initiatief van het Werkgeversservicepunt NOB). Het Leerwerkpunt WSP is hét centrale punt voor alle vraagstukken met betrekking tot loopbaanadvies, coaching, werk, scholing en ontwikkeling. Het Leerwerkpunt WSP geeft begeleiding op maat.

Meer info?

Download hieronder één van onze flyers:

Flyer t.b.v. deelnemers
Flyer t.b.v. werkgevers

Zeeuwse deelnemersgroep voortvarend van start

Het eerste Harde Leerschool traject in de provincie Zeeland is afgelopen dinsdag zijn vierde week ingegaan. Het project is een initiatief van De Harde Leerschool, ECC-coaching en Consultancy, Emergis en Orionis en wordt ondersteund door de lokale rugbygemeenschap. De Zeeuwse deelnemersgroep bestaat uit 13 jongvolwassenen die gemotiveerd zijn het roer om te gooien.

Tijdens de eerste 3 weken: leerden de deelnemers de beginselen van het rugbyspel, werden de eerste ‘Op eigen kracht’ sessies gevolgd, kregen ze voorlichting over gezonde voeding en maakten ze kennis met mascotte/hulphond King.

(Zeeuwse) werkgevers en opleiders gezocht!

Om onze deelnemers een nieuwe start te kunnen laten maken is de steun van lokale werkgevers en opleiders onmisbaar. Voor het Zeeuwse traject zijn we op dit moment druk op zoek naar betrokken ondernemers en bedrijven.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met projectleider Ron Aartsen via ron@dehardeleerschool.nl.