De eerste week

Na een aantal weken van voorbereiden, zwoegen en hard werken zijn we op 31 augustus jl. van start gegaan met het allereerste ‘De Harde Leerschool rugby-programma’ in Rotterdam. Op het trainingsveld van de Rotterdamse Studenten Rugby Club verzamelden afgelopen maandag 28 jongens om te starten met ons programma. Een gevarieerde ploeg van grote sterke jongemannen afgewisseld met kleinere behendige jongens.

De allereerste trainingsdag verliep goed. In de brandende zon werd de eerste conditietest gedaan, fysieke grenzen werden opgezocht en het eerste balgevoel ontwikkeld. De rest van de week is er verder gewerkt aan de baltechniek, fysiek contact en vooral de conditie.
Iedere dag is er een gezamenlijke lunch. Dit betekent niet alleen gezellig aan tafel zitten, maar de jongens moeten ook zelf de tafel dekken, zorgen voor de juiste boodschappen en de tafel na het eten opruimen.

Naast de rugby-training krijgen de deelnemers dagelijks diverse modules gericht op workskills en sociale vaardigheden door Citysteward, aangevuld met mentale coaching. De eerste dag stond vooral in het teken van kennis maken met elkaar, de eerste sollicitatietraining heeft plaatsgevonden en ook was er een training gericht op cultuur en maatschappij.

Volg je ons al op Facebook en Twitter? Zo mis je geen moment meer van De Harde Leerschool!


 

jobendirk
De scheidsrechter
Bij rugby is het belangrijk om respect te hebben voor de scheidsrechter. De jongens moeten leren om autoriteit te accepteren en niet tegen de scheidsrechter in te gaan, hij heeft namelijk altijd gelijk (Ook al heeft hij dat niet.) Praten tegen de scheidsrechter wordt bij rugby gestraft met een penalty.

teamwork

Team
Bij rugby werk je niet als individu, maar juist als een team. Door tactiek, strategie en samenwerken bereik je de beste resultaten. Rugby is bij uitstek een sport waar mentale weerbaarheid en het creëren van onderling respect centraal staan, zowel binnen het team, als richting de tegenstander. Door middel van onder meer fysieke kracht en tactisch spel heeft rugby zich bewezen als instituut voor ontwikkelen van beschaafde spelers. Of in de woorden van Winston Churchill: “Rugby is a hooligans game played by gentlemen.”


Mentale coaching

Rugby speelt de grote hoofdrol in het programma van De Harde Leerschool. Onze rugby-trainers Job Volker en Dirk Danen leren de jongens discipline, techniek en respect. Maar het bestaat niet alleen maar uit sport. Naast de rugby-training krijgen de deelnemers namelijk ook diverse modules gericht op workskills en sociale vaardigheden door docenten van stichting Citysteward. De jongens worden gemotiveerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen, op zoek te gaan naar hun talenten en ze worden voorbereid op werk of een (vervolg)opleiding.Twee vaste gezichten binnen het mentale programma zijn Renée Groenendijk en Jettie Bourquin van stichting Citysteward. We stellen deze dames graag aan jullie voor:

reneeRenee Groenendijk gaat de jongens begeleiden en uitdagen om zichzelf te leren kennen. Door inzicht te krijgen in eigen gedrag en gevoelens kunnen vastgeroeste patronen doorbroken worden. Door het herkennen van hun talenten en deze te ontwikkelen laat ze de jongens hun eigen weg ontdekken en kunnen er nieuwe doelen bereikt worden.

jettieJettie Bourquin verzorgt naast de coördinatie en planning van het middagprogramma, ook de wekelijkse sollicitatietraining samen met Renée. Er wordt o.a. gewerkt aan sollicitatievaardigheden, competenties worden ontwikkeld en (h)erkend, de deelnemers leren hoe een goed cv wordt opgebouwd, een vacature-analyse te maken, een motivatie te schrijven en hoe een sollicitatiegesprek te voeren. Daarnaast is er aandacht voor bedrijfscultuur, regels, waarden en normen en doelen stellen.


Bedankt!

De Harde Leerschool wil in deze nieuwsbrief speciaal Stichting Jongerenwerk op Zuid (JOZ) bedanken voor de inzet en motivatie die zij hebben getoond bij het werven van jongeren. Als één van de hofleveranciers van kandidaten hebben zij in korte tijd veel kandidaten weten te informeren en motiveren om aan het programma deel te nemen. Bedankt!We zijn ontzettend blij dat we met zoveel jongens gestart zijn en kijken uit naar week 2.