De Harde Leerschool en Turn-over starten gezamenlijk project

Een historisch moment voor maatschappelijk Nederland is aangebroken. De Harde Leerschool en Turn-over slaan de handen ineen en startten op vrijdag 2 oktober jl. onder de naam Rugby Als Middel een uniek re-integratieprogramma.

Binnen het project zal rugby worden ingezet om het gedrag van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt positief te beïnvloeden. Tijdens intensieve kaderdoorbrekende programma’s worden de deelnemers aan een baan of opleiding geholpen. Er wordt gestuurd op kernwaarden (passie, respect, discipline, integriteit en solidariteit), talentontwikkeling en de zelfredzaamheid van de participanten. Hierdoor is iedereen in staat concrete stappen te maken richting werk of opleiding én in het privéleven.

Het eerste gezamenlijke project is specifiek gericht op het naar werk begeleiden van gedetineerden en ex-gedetineerden. Dit programma vindt plaats in samenwerking met Justitieel Complex Zaanstad, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Door succesvolle re-integratie zal het aantal recidive afnemen en komen we tot een veiligere maatschappij.

Rugby Als Middel wordt actief ondersteund door Rugby Nederland en vrijwilligers uit de nationale rugbygemeenschap. Voorzitter Janhein Pieterse tekende de overeenkomst namens Rugby Nederland en is trots op deze samenwerking. ‘Met dit project wordt er een oproep gedaan bij vrijwilligers van de rugbyverenigingen. De eerste reacties zijn al binnen. Verenigingen zeggen: we doen mee, zeg me wat ik moet doen.’

Alsof het allemaal nog niet mooi genoeg is, binden Brouwerij De 7 Deugden en Brouwerij De Leckere zich ook aan het project. Zij brengen speciaal voor Rugby Als Middel twee bieren en twee sportdranken op de markt die worden gedistribueerd naar rugbyverenigingen door het hele land. De opbrengst hiervan wordt in Rugby Als Middel gestoken.

Over Turn-over

Turn-over ondersteunt vastgelopen jongeren bij terugkrijgen van de controle over hun toekomst. De deelnemers gaan vaak niet meer naar school, zijn moeilijk te handhaven, worden gepest of zijn in aanraking gekomen met bureau Halt of justitie. Met een uitdagend fysiek en cognitief programma wordt de doelgroep voorbereid op een veilige terugkeer in de maatschappij. De kernwaarden uit de rugbysport staan hierbij centraal.