De Harde Leerschool in PortNews Magazine

In de Maart-editie van het Engelstalige PortNews magazine dat deze week verscheen, is een uitgebreid artikel te lezen over de samenwerking tussen De Harde Leerschool en Embedded Coaching & Consultancy. In de bijdrage wordt onder meer stilgestaan bij de werkwijze van de Harde Leerschool en de potentiële waarde van onze deelnemers voor bedrijven in de Zeeuwse North Sea Port regio.

Over PortNews

PortNews wordt uitgegeven door de Promotion Council North Sea Port en de havenautoriteit North Sea Port. Het belangrijkste doel van de Promotion Council North Sea Port is de promotie van het zeehavengebied North Sea Port. Het magazine verschijnt vier keer per jaar. Lees meer op: https://www.pc-nsp.com/nl/nieuws/portnews