De Harde Leerschool ontvangt CRKBO keurmerk

Sinds kort staat De Harde Leerschoool officieel geregisterd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit bestand zijn onderwijsinstellingen opgenomen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De afgelopen maanden heeft er kritische audit plaatsgevonden waarbij wij als instelling zijn beoordeeld op: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Omdat de Harde Leerschool heeft bewezen aan alle kwaliteitseisen te voldoen, zijn wij nu officieel geregistreerd als CRBKO instelling.

Dat betekent niet alleen dat de kwaliteit van onze programma’s gewaarborgd is, maar ook dat wij onze trajecten in een aantal gevallen vrij van BTW kunnen aanbieden.