Groningse kandidatengroep maakt tussentijdse balans op

De deelnemers van de Harde Leerschool in Groningen startten hun zesde trajectweek op dinsdag 11 augustus met een uitgebreide terugblik op de wedstrijd tegen de Groninger Studenten Rugby Club (GSRC) van de week ervoor. Door vrijwel de hele groep werd de gespeelde partij samen met de bivak, die plaatsvond in de vierde week, als voorlopig hoogtepunt gezien. Ook de ondersteuning van een aantal spelers van RC Groningen werd enorm gewaardeerd.

Na de evaluatie betrad de deelnemersgroep het trainingsveld en werd er onder leiding van Dirk en Klaas een krachtcircuit afgewerkt. Tijdens het circuit werd dit maal in het bijzonder aandacht besteed aan bodypositie en het technisch correct uitvoeren van de oefeningen. “Het is mooi om te zien dat de jongens in de afgelopen periode op fysiek vlak grote stappen hebben gemaakt. Als je het niveau van nu vergelijkt met dat van week 1 is dat een wereld van verschil” concludeert Dirk met gepaste trots.

De zesde trajectweek stond verder voornamelijk in het teken van individuele gesprekken met de betrokken begeleidingsinstanties. Tijdens deze gesprekken is er samen met de deelnemers teruggeblikt op het verloop van het traject tot nu toe. Daarnaast is er gesproken over de nabije toekomst en kregen de kandidaten de opdracht een persoonlijk plan te maken voor na de Harde Leerschool. Merendeel van de gesprekken vond plaats op het terrein van RC Groningen. In een aantal gevallen werd er afgereisd naar de locatie van de betreffende instelling. Via deze weg wil de complete Harde Leerschool staf de volgende instanties bedanken voor hun inzet en medewerking: de Questcoach, Stichting Elker, Leger des Heils, Het Kopland, gemeente Haren en Roetters,.

Tussen de gesprekken door werd er vooruitgeblikt op de banenmarkt die volgende week donderdag (13 augustus) zal plaatsvinden. Onder leiding van projectleider Ron kregen de kandidaten de opdracht hun banenmarkt-pitch voor te bereiden. Omdat vrijwel niemand van de deelnemersgroep over presentatie-ervaring beschikt, bleek dit geen eenvoudige taak. Begin volgende week zullen de presentaties definitief worden afgerond.

Op donderdag, de laatste dag van deze trajectweek, werd de deelnemersgroep bezocht door Tim de Vries. Tim speelt in het eerste team van RC Groningen en is in het verleden actief geweest als trainer voor de Harde Leerschool. Onder begeleiding van Tim ging de deelnemersgroep aan slag met de scrum machine. Ondanks het warme weer zetten alle kandidaten zich voor de volle 100% in en kon men na afloop van de sessie welverdiend van de zon gaan genieten.