Haagse lichting zet grote stappen in succesvolle tweede week

Tijdens de tweede week van het Haagsche Harde Leerschool traject werd voorlichting gegeven door Paula Grendelman van GGN. Paula is tijdens haar presentatie onder meer ingegaan op de kloof die bestaat tussen schuldenaar en schuldeiser.

Verder zijn de deelnemers gestart met de Op Eigen Kracht training waarbij gesproken is over de verandercurve en de verschillende fases die daar deel van uitmaken. In het bijzonder werd er stil gestaan bij de bouwstenen van veranderen; denken, voelen, gedrag en zelfbeeld. De training leidde in een aantal gevallen tot confronterende inzichten en ontroerende persoonlijke verhalen.

Op woensdag kreeg de groep bezoek van Fabian Acton. Fabian is werkzaam voor het Werkgeversservicepunt in Den Haag en biedt DHLS de mogelijkheid om deel te nemen aan de Haagse Bannenmarkt. Fabian verraste iedereen door vol overgave deel te nemen aan de fysieke trainingssessie op het rugbyveld. In zijn reactie na afloop op LinkedIn schrijft hij: “Ik heb in geen tijden zo’n leuke en fanatieke groep werkzoekenden bij elkaar gezien. Zo gemotiveerd, zo gefocust en zo bemoedigend. […] Een voorbeeld voor velen!”

Op vrijdag werd de tweede week afgesloten met persoonlijke coaching. In samenspraak met de deelnemers is er gewerkt aan korte termijn doelen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: het bijhouden van een huishoudboekje, het opstellen van een weekschema, het inschakelen van schuldhulpverlening en gezonder eten. De dag werd beëindigd met een Intensieve contacttraining.