Samen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt

Het terugdringen van werkloosheid is een gezamenlijk doel en vraagt om het bundelen van krachten. Daarom zoekt De Harde Leerschool actief de samenwerking en verbinding op met gemeenten, UWV en andere instellingen en organisaties. Met onze onderscheidende programma’s hebben we bewezen dat we mensen in korte tijd werkfit kunnen maken en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Ook werken we er hard aan om drempels weg te nemen bij bedrijven om deelnemers in dienst te nemen.

Een no-nonsense programma

De Harde Leerschool gebruikt rugby als middel om gedrag te beïnvloeden. Rugby is bij uitstek een sport waarin mentale weerbaarheid en wederzijds respect centraal staan. Door gericht te coachen, te luisteren, te spiegelen en te corrigeren, worden deelnemers uitgedaagd om hun gedrag te veranderen. De intensieve begeleiding, dagelijkse sportactiviteiten en no-nonsense aanpak sluiten goed aan bij onze doelgroep.

 

Goed om te weten: deelnemers hoeven niet sportief aangelegd te zijn om mee te kunnen doen. Rugby is voor ons een middel en geen doel op zich. Het creëren van een sociale omgeving en een gezonde leefstijl staan centraal in onze aanpak.

Video afspelen

"Via De Harde Leerschool ben ik contact gekomen met een werkgever. Het was precies het werk dat ik zocht."

Dennis (oud deelnemer De Harde Leerschool, Den Haag)

Selectiecriteria

Onze deelnemers vallen veelal onder de Participatiewet en Social Return on Investment (SROI). Om het programma van De Harde Leerschool goed te kunnen volgen, is het wenselijk dat deelnemers zijn ingeburgerd en over tenminste een VMBO-denkniveau beschikken. Per traject is er plek voor 15-20 deelnemers. Voor aanvang van al onze trajecten organiseren we een selectiedag. We geven voorlichting over het programma, beantwoorden vragen en inventariseren wensen en leerdoelen. Ook vindt er een medisch onderzoek plaats.

Maatwerkprogramma's

Naast het succesvolle basisprogramma ontwikkelt De Harde Leerschool samen met andere partijen programma’s op maat. In een na overleg vastgesteld plan van aanpak wordt beschreven wat de wederzijdse verwachtingen en einddoelen zijn om de betreffende doelgroep te activeren, werkfit te maken en naar werk te begeleiden. Voorbeelden van succesvolle maatwerkprogramma’s zijn het re-integratieprogramma ‘Rugby als middel’ en het programma ‘Nu of nooit’.

SROI

De Harde Leerschool zorgt ervoor dat SROI niet langer als verplichting maar als investering wordt gezien. Een investering die zowel maatschappelijke als financiële voordelen oplevert voor alle betrokken partijen. We bieden elke kandidaat een persoonlijke coach en ontwikkelmogelijkheden. Door een goede selectie en passende werkzaamheden, zien wij in de praktijk dat er minimale begeleiding nodig is.