Over ons

Wat is De Harde Leerschool?

De Harde Leerschool is een organisatie die een waardevolle re-integratie programma’s aanbiedt. Tijdens onze projecten krijgen (jong)volwassenen vanaf 18 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van de rugbysport een nieuwe kans om deel te nemen aan de maatschappij. Er wordt gestuurd op kernwaarden (respect, samenwerken, plezier, discipline, passie, integriteit en solidariteit), zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de deelnemers. Mede hierdoor wordt de kans op deelname aan de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot.

Missie

De programma’s van De Harde Leerschool zijn toonaangevend als het gaat om een gezonder, veiliger, sportiever en socialere samenleving. De Harde Leerschool zet deelnemers in hun eigen kracht door middel van positief coachen, het spiegelen en bespreken van gedachtes en gedrag waardoor kansen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt worden vergroot. Essentiële vaardigheden worden bijgebracht zoals discipline, gedragsregels, presentatie- en sollicitatievaardigheden. Nieuwe denkwijzen en gedragingen worden geïntegreerd in het dagelijks leven en geëvalueerd. Hierdoor zijn zij in staat om positieve en beslissende stappen te maken richting werk, opleiding en in hun privéleven.

Stichting De Harde Leerschool

Stichting De Harde Leerschool is opgericht op 17 juni 2015 en ingeschreven onder nummer 63539292 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Documentatie

Download hier ons jaarverslag en de verplichte informatie met betrekking tot onze ANBI-status: