Doelstelling

Onze doelstellingen

  • De kans van onze deelnemers op participatie binnen onze maatschappij verhogen. De kandidatengroep – bestaande uit kansarme adolescenten en volwassenen – wordt een kans geboden om (wederom) deel te nemen op de arbeidsmarkt en/of opleidingen te volgen.
  • Het laten plaatsvinden van een structurele verandering in het gedrag van onze deelnemers. Door middel van deze verandering trachten we een bijdrage te leveren aan de talentontwikkeling en zelfredzaamheid van de kandidaten. Als gevolg hiervan zijn zij in staat om positieve en beslissende stappen te maken richting werk, opleiding en in hun privéleven.
  • Het uiteindelijke doel, dat als rode draad door onze trajecten heen loopt, is het transformeren van onze deelnemers tot bewuste, maatschappelijk betrokken personen met een opleiding naar vermogen, diploma’s en een op hun capaciteiten afgestemde baan met toekomstperspectief.
  • Stichting De Harde Leerschool heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Eventuele baten zullen aangewend worden overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting.