Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen of wil je ergens meer informatie over ontvangen? Neem dan contact met ons op. We vertellen graag meer over onze projecten en werkwijze.

Deelnemers

Het basisprogramma is voor (jong)volwassen mannen van 18+ die fysiek in staat zijn om het programma te volgen en intrinsiek gemotiveerd zijn om iets te veranderen in hun leven. Verder is het wenselijk dat je over tenminste een VMBO-denkniveau beschikt.

Goed om te weten: je hoeft geen ervaring met rugby te hebben of sportief te zijn. Het belangrijkste is dat je de wil hebt om het écht anders aan te pakken.

Die is er niet. Iedereen van 18+ is welkom om deel te nemen als je aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

Een baangarantie kunnen we niet geven, wel een sollicitatiegarantie. Wij brengen je in contact met diverse werkgevers. Onze ervaring is dat iedereen die het wil, het programma van De Harde Leerschool kan afsluiten met een baan!

Een positief resultaat betekent voor iedereen iets anders. Samen met je coach stel je persoonlijke doelen op en reflecteer je hier op.

Nog niet! Wij werken momenteel hard aan een damesprogramma.

Zeker! Voor de start van elk project zijn er voorlichtingsbijeenkomsten. Houd onze sociale media en website in de gaten of neem contact met ons op.

Er is sportkleding op de locaties aanwezig. Deelnemers mogen ook in hun eigen kleding sporten.

Ontbijt, lunch inclusief koffie, thee en verantwoorde tussendoortjes.

Data en inhoud van onze programma’s zijn terug te vinden op onze flyers, website, sociale media en worden toegelicht tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten.

Nee, dat hoeft niet. Voor iedereen is er plek bij De Harde Leerschool. Rugby is het middel, niet het doel.

Er is een medische screening in relatie tot belasting en belastbaarheid. Voordat je kunt deelnemen aan het programma, kijken we of je fysiek in staat bent om te programma te volgen. 

Partners & donateurs

Draag je onze maatschappelijke missie een warm hart toe en wil je ons steunen met een donatie? Dat vinden we natuurlijk fantastisch. Je kunt zelf bepalen welk bedrag je wilt doneren. Dat kan in de vorm van een eenmalige of periodieke donatie.  Met jouw bijdrage vergroot jij de kans op een goede baan of opleiding voor onze kandidaten! 

Goed teamwork. Daar geloven we in. We zijn altijd op zoek naar bedrijven en organisaties die net als wij geloven in een inclusieve arbeidsmarkt en ons financieel willen steunen. Daarnaast komen we graag in contact met werkgevers die bereid zijn om onze talenten een kans te geven op de arbeidsmarkt. Met elkaar kunnen wij het verschil maken voor een grote groep mensen in Nederland! 

Opdrachtgevers

Onze deelnemers vallen veelal onder de Participatiewet en Social Return on Investment (SROI). De programma’s zijn primair gericht op (jong)volwassenen. Mannen van 18 jaar en ouder die werkloos zijn, schoolverlater zijn of een detentieverleden hebben. 

Wij werken veel samen met gemeenten maar ook met andere organisaties zoals het UWV, GGZ instellingen, verslavingszorg, reclassering, Exodus, Leger des Heils, etc.

De werving van deelnemers is een gemeenschappelijke inspanning van De Harde Leerschool en de opdrachtgever. De Harde Leerschool kan de opdrachtgever ondersteunen en gebruikt hiervoor ook (social) media, flyer- en foldermateriaal. Persoonlijk contact met coaches van De Harde Leerschool heeft veelal een positief effect op de geïnteresseerde deelnemer.

Per traject is er plek voor 12-24 deelnemers. Voor aanvang van al onze trajecten organiseren we een selectiedag. We geven voorlichting over het programma, beantwoorden vragen en inventariseren wensen en leerdoelen. Ook vindt er een medisch onderzoek plaats om te beoordelen of deelnemers het programma aan kunnen.

Het basisprogramma van De Harde Leerschool is een programma van 8-12 weken. Elke week heeft een eigen thema met bijbehorende kernwaarden. Inhoudelijk rust het programma op twee pijlers: de rugbycomponent en het mentale aspect. Beide elementen zijn nauw met elkaar verbonden. Het aantal deelnemers per traject ligt tussen de 12 en 24 man. Het programma wordt begeleid door ervaren trainers en coaches met veelal een (top)sportachtergrond en een flinke dosis levenservaring. Zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid; daar sturen we op. Zo maken wij mensen werkfit. Voor meer informatie, zie onze website.

Na het uitspreken van de intentie om met elkaar in zee te gaan start de voorbereidingsperiode van minimaal 12 weken. Er wordt een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de opdrachtgever, De Harde Leerschool, de betrokken rugbyvereniging, werkgevers en andere organisaties.

Ruim voor aanvang van het programma worden één of meerdere voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor begeleiders van potentiële deelnemers (casemanager, klantmanager, arbeidsdeskundige). Zij spelen een belangrijke rol want zij kennen de kandidaat deelnemer(s). Samen met hen wordt gekeken naar de geschiktheid van kandidaten.

De Harde Leerschool is betrokken bij het project gedurende de voorbereiding, uitvoering en het nazorg- en mentoringprogramma. Na afloop van het programma wordt een evaluatieverslag opgemaakt en wordt er per deelnemer een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) opgesteld.

De focus van ons nazorgtraject ligt op het behouden van betaald werk of het terugkeren naar school. Onze deelnemers hebben baat bij intensieve ondersteuning voor een langere periode. Daarom worden zij begeleid door een coach van De Harde Leerschool en door mentoren (vrijwilligers) van een regionale rugbyclub. Deze mentoren worden opgeleid en ondersteund door De Harde Leerschool.

Dat kan zeker. Naast het succesvolle basisprogramma ontwikkelt De Harde Leerschool samen met andere partijen programma’s op maat. In een na overleg vastgesteld plan van aanpak wordt beschreven wat de wederzijdse verwachtingen en einddoelen zijn om de betreffende doelgroep te activeren, werkfit te maken en naar werk te begeleiden. Voorbeelden van succesvolle maatwerkprogramma’s zijn het re-integratieprogramma ‘Rugby als middel en het programma ‘Nu of nooit’. Voor meer informatie, zie onze website.

We organiseren voorafgaand aan de start van het programma voorlichtingsbijeenkomsten en/of banenborrels voor potentiële werkgevers. Het netwerk van alle betrokken partijen wordt hiervoor actief ingezet.

In week 7 van het programma wordt er een banenmarkt georganiseerd en kunnen de deelnemers kennis maken met potentiële werkgevers en opleiders. Waar mogelijk worden er arbeids-/opleidingsovereenkomsten afgesloten. Het nazorg- en mentoringprogramma van 24 weken biedt mogelijkheden voor deelnemers die meer tijd nodig hebben.

Jazeker. De Harde Leerschool helpt bedrijven en organisaties bij de invulling van hun SROI. Wij bieden gemotiveerde (geschoolde en ongeschoolde) kandidaten aan en ondersteunen deze doelgroep actief bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Op die manier helpen we mensen aan een baan en zorgen we ervoor dat bedrijven en organisaties hun vacatures ingevuld krijgen én voldoen aan hun SROI-verplichting: een win-win situatie dus!

We hebben de ambitie om zoveel mogelijk deelnemers aan een baan of opleiding te helpen. Met onze programma’s dagen we hen uit om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij. Op de website vind je een overzicht van de projecten die we tot op heden hebben gerealiseerd en de resultaten die we hebben geboekt.

Ja er zijn kosten verbonden aan het programma. In de meeste gevallen worden de kosten van het programma volledig betaald door de opdrachtgever. Dit zijn veelal gemeenten, maar dit kan ook een andere organisatie of instelling zijn waarmee we samenwerken. De deelnemer betaalt geen eigen bijdrage. 

Algemeen

Data en inhoud van onze programma’s zijn terug te vinden op onze flyers, website, sociale media en worden toegelicht tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten.

Geïnspireerd door het succesvolle programma The School of Hard Knox, hebben een aantal ondernemers en mensen uit de rugbywereld een vergelijkbaar programma ontwikkeld. De kick-off vond plaats in 2015 in Rotterdam. Inmiddels zijn we in heel Nederland actief en werken we met veel verschillende partijen samen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben.

Rugby is bij uitstek een sport waarin mentale weerbaarheid en wederzijds respect centraal staan. Door gericht te coachen, te luisteren, te spiegelen en te corrigeren, worden deelnemers uitgedaagd om hun gedrag te veranderen. Zo wordt de kans op een passende werkplek of opleiding aanzienlijk groter.

  • We opereren landelijk en werken samen met veel verschillende gemeenten, bedrijven en instellingen. 
  • We beschikken over een groot netwerk en de kracht om betrokken partijen te verbinden en enthousiasmeren.
  • We hebben oprechte interesse in onze doelgroep en weten de deelnemers maximaal te prikkelen.
  • Onze no-nonsense aanpak is bewezen succesvol: meer dan 50% van de deelnemers heeft na afloop van het programma een baan of opleiding.
  • De programma’s worden geleid door ervaren, gespecialiseerde en gepassioneerde trainers en coaches.
  • We leveren altijd maatwerk en spelen in op specifieke behoeften en wensen.
  • De kandidaten krijgen een uniek en pittig programma voorgeschoteld dat zorgt voor een duurzame gedragsverandering.