Support

Geen succes zonder support

Om rugbywedstrijden te winnen, is de aanwezigheid van voldoende support essentieel. Voor de ontwikkeling en kwaliteitsborging van de missie van De Harde Leerschool als stichting geldt dit eveneens.

Om de kwaliteit en transparantie van de bedrijfsvoering van de stichting te waarborgen is er een supportgroep in het leven geroepen. De leden van deze groep zijn vertegenwoordigers van verschillende organisaties die verwant zijn aan De Harde Leerschool. Deze organisaties zijn actief in de volgende branches:

  • Juridisch
  • Kennisinstituten en sociaal domein
  • Zorg, participatie en werkgelegenheid
  • Maatschappelijke organisaties
  • Media & communicatie
  • Commerciële bedrijfsleven

Op basis van kennis en ervaring ondersteunen de leden van de supportgroep De Harde Leerschool in het realiseren van de missie, de centrale aanpak, het vormen van beleid en de benadering om de gestelde doelstellingen te bereiken.

Centrale doelstellingen van de supportgroep

  1. Waarborgen van kwaliteit: de kennis, expertise en ervaring van de betrokken deskundigen zorgt ervoor dat het beleid van De Harde Leerschool aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgevers.
  2. Versterking van de organisatie, haar activiteiten en het netwerk: de maatschappelijk relevante visie en missie van de stichting wordt uitgedragen door onze activiteiten. Hiervoor is een sterke organisatie en wijdverbreid netwerk noodzakelijk. De leden de supportgroep zorgen voor ondersteuning op dit gebied.
  3. Transparantie en legitimatie: de supportgroep opereert zonder winstoogmerk en beoogt een verbindend succes stimulerend platform te zijn voor alle betrokkenen.

Actuele samenstelling

Amsterdam

Yves Kummer

Den-Haag

Kim Padding, Peter de Haan, Armand van der Linde, Vincent Grimbergen

Rotterdam

Bas Witvoet, Renée Groenendijk

Leiden

Cees Ahsmann, Lois de Vos, Vincent Grimbergen

Noord Nederland

Maurice de Wilde

Zuid Nederland

Thierry Bayle, Maryella Grootjans, Mw. Ir. M.A. de Bruijn, Ed Oskam