Geen succes zonder support

Om rugbywedstrijden te winnen, is de aanwezigheid van voldoende support essentieel. Dat geldt ook voor De Harde Leerschool. Om de kwaliteit en transparantie van de bedrijfsvoering van de stichting te waarborgen is er een supportgroep in het leven geroepen. De leden van deze groep zijn vertegenwoordigers van verschillende organisaties die verwant zijn aan De Harde Leerschool. Op basis van hun kennis en ervaring ondersteunen de leden van de supportgroep De Harde Leerschool bij het realiseren van de missie en de gestelde doelstellingen.

Centrale doelstellingen van de supportgroep

Waarborgen van kwaliteit
De kennis, expertise en ervaring van de betrokken deskundigen zorgen ervoor dat het beleid van De Harde Leerschool aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgevers.

Versterking van de organisatie, haar activiteiten en het netwerk
De maatschappelijk relevante visie en missie van de stichting wordt uitgedragen door onze activiteiten. Hiervoor is een sterke organisatie en wijdverbreid netwerk noodzakelijk. De leden de supportgroep zorgen voor ondersteuning op dit gebied.

Transparantie en legitimatie
De supportgroep opereert zonder winstoogmerk en beoogt een verbindend succes stimulerend platform te zijn voor alle betrokkenen.

Actuele samenstelling

Amsterdam: Yves Kummer, Emma Kraanen

Den-Haag: Kim Padding, Peter de Haan, Armand van der Linde, Vincent Grimbergen

Rotterdam: Bas Witvoet, Renée Groenendijk

Leiden: Cees Ahsmann, Lois de Vos, Vincent Grimbergen

Noord Nederland: Maurice de Wilde

Utrecht & Nieuwegein: Wouter Borghs

Zuid Nederland: Thierry Bayle, Maryella Grootjans, Mw. Ir. M.A. de Bruijn, Ed Oskam, Jorgen Thijs