Een no-nonsense programma

Het basisprogramma van De Harde Leerschool is een programma van 8-12 weken. Elke week heeft een eigen thema met bijbehorende kernwaarden. Inhoudelijk rust het programma op twee pijlers: de rugbycomponent en het mentale aspect. Beide elementen zijn nauw met elkaar verbonden. Het aantal deelnemers per traject ligt tussen de 12 en 24 man. Het programma wordt begeleid door ervaren trainers en coaches met veelal een (top)sportachtergrond en een flinke dosis levenservaring. Zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid; daar sturen we op. Zo maken wij mensen werkfit.

Rugby

De Harde Leerschool gebruikt rugby als middel om gedrag te beïnvloeden. Rugby is bij uitstek een sport waar mentale weerbaarheid en wederzijds respect centraal staan. Of in de woorden van Winston Churchill: “Rugby is a hooligans game played by gentlemen.” Tijdens het programma wordt er dagelijks getraind. Ook worden er twee wedstrijden gespeeld.

Op eigen kracht

Tijdens de specifieke ‘Op eigen kracht’ trainingen ligt de focus op het effectief begeleiden van veranderprocessen. Door gericht te coachen, te luisteren, te spiegelen en te corrigeren, worden deelnemers uitgedaagd om hun gedrag aan te passen. Ook versterken we het geloof in het eigen kunnen. Zo wordt de kans op een passende werkplek of opleiding aanzienlijk groter.

Bivak

Onderdeel van het programma is een driedaags bivak bij het Korps Commandotroepen. Tijdens de bivak krijgen de kandidaten een uitdagend programma aangeboden en overnachten ze op locatie. Het strenge regime draagt in belangrijke mate bij aan de verdere ontwikkeling van de deelnemers als individu en de groep als collectief.
Video afspelen

"Je kan jezelf tijdens een rugbywedstrijd nergens verstoppen, dus je moet er vol in. Daarmee overwin je dingen voor jezelf."

Berend (oud deelnemer De Harde Leerschool, Den Haag)

Banenmarkt

De zevende programmaweek staat in het teken van de banenmarkt. De deelnemers krijgen de gelegenheid zich te presenteren aan een groep geïnteresseerde werkgevers. Het merendeel van de deelnemers gaat na afloop van het programma aan het werk bij één van deze werkgevers of besluit (terug) naar school te gaan.

Inspirerende gastsprekers

Gedurende het traject worden herhaaldelijk inspirerende gastsprekers ontvangen. In deze context kan worden gedacht aan bekende topsporters, instructeurs van de Wim Hof methode en deskundigen op het gebied van schulden en verslavingen. De boodschap van deze gastsprekers draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de kandidaten.

Branche-certificaten

De mogelijkheid bestaat om het programma te verrijken met een VCA-, BHV- of EHBO-cursus. De deelnemers worden in dat geval in de gelegenheid gesteld het bijbehorende certificaat te behalen. Dit alles gebeurt in overleg met de opdrachtgevers.

Nazorgtraject

De focus van ons nazorgtraject ligt op het behouden van betaald werk of het terugkeren naar school. Onze deelnemers hebben baat bij intensieve ondersteuning voor een langere periode. Daarom worden zij begeleid door een coach van De Harde Leerschool en door mentoren (vrijwilligers) van een regionale rugbyclub. Deze mentoren worden opgeleid en ondersteund door De Harde Leerschool.