Sociaal rendement

Bij Social Return on Investment (SROI) ligt het accent op het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat het beleid met betrekking tot SROI per gemeente, ministerie of andere publieke instelling sterk verschilt, zien wij dat er behoefte is aan uitbesteding. De Harde Leerschool helpt bedrijven en organisaties bij de invulling van hun SROI. Wij beschikken over ruime ervaring met SROI en kunnen werkgevers actief ondersteunen.

Win-win

SROI is maatwerk en vraagt om een creatieve instelling. De complexiteit van SROI ligt vooral in het zoeken naar en het selecteren van de juiste kandidaten. Wij bieden gemotiveerde (geschoolde en ongeschoolde) kandidaten aan en ondersteunen deze doelgroep actief bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Op die manier helpen we mensen aan een baan en zorgen we ervoor dat bedrijven en organisaties hun vacatures ingevuld krijgen én voldoen aan hun SROI-verplichting: een win-win situatie dus!

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen meedoet

Van verplichting naar investering

De Harde Leerschool zorgt ervoor dat SROI niet langer als verplichting maar als investering wordt gezien. Een investering die zowel maatschappelijke als financiële voordelen oplevert voor alle betrokken partijen. We bieden elke kandidaat een persoonlijke coach en ontwikkelmogelijkheden. Door een goede selectie en passende werkzaamheden, zien wij in de praktijk dat er minimale begeleiding nodig is.