Sport verbindt, bivak verbroedert: Haagse lichting op bezoek bij het KCT

Na vier uitdagende weken bomvol sport, leermomenten en confronterende Op eigen kracht sessies stond voor de deelnemers van de Haagse Harde Leerschool de inmiddels beruchte militaire bivak bij het Korps Commando Troepen op de Rucphense heide voor de deur. Onder leiding van instructeurs Piet en Ron (o.a. bekend van eerdere trajecten in Etten-Leur, Leiden en Groningen) is de kandidatengroep drie dagen lang getest en getraind op uiteenlopende vaardigheden, zoals werken in teamverband en oplossingsgericht denken.

Tijdens de bivak stond zoals gewoonlijk het overwinnen van verschillende obstakels en uitdagingen centraal. Dit gebeurde op mentaal vlak maar zeker ook in fysieke zin. Zo kregen de deelnemers de opdracht om als team de aanwezige hindernisbaan af te leggen en moest de groep zich in buddyparen verplaatsen na een nachtelijke dropping op militair oefenterrein. Laatstgenoemde taak werd door een aantal deelnemers uiterst creatief vervuld. Nadat zij onderweg verdwaald waren geraakt, wisten zij bij een vriendelijke boer een lift te regelen. Per aanhanger werden zij enkele uren na de dropping bij het kamp afgezet.

Voor velen bleek de bivak een mooie gelegenheid om (kritisch) naar jezelf te kijken. Welke allergieën heb je bij het gedrag van andere mensen en wat vertelt dit over jouw persoonlijke eigenschappen en overtuigingen. Deze onderwerpen werden uitvoerig behandeld tijdens de coachingsessies van projectbegeleiders Duncan en Renée die voor de gelegenheid plaatsvonden in het leslokaal op het tentenkamp. Voor vrijwel alle kandidaten leidden deze mentale trainingen tot mooie en waardevolle inzichten.

“Nu zijn we als team nog hechter” en “Wat een geweldige ervaring. We hebben hard gewerkt en soms moeten afzien, maar we kunnen trots terug kijken op een mooie prestatie!” concludeerden enkele deelnemers na afloop.

Na een bord zelfgemaakte hutspot, een kort nachtje wachtlopen en een slopende eindoefening vertrok de lichting op woensdag weer richting Den Haag, alwaar ze ‘s avonds een welverdiende nachtrust stond te wachten.