Tot volgend jaar!

De Harde Leerschool kijkt vol trots en tevredenheid terug op 2020. Ondanks de vaak moeilijke omstandigheden zijn wij in staat gebleken projecten in Groningen, Den Haag en Leiden (2 maal) succesvol af te ronden. Het aangepaste Aan de Bak programma in Rotterdam loopt momenteel nog, maar zal begin volgend jaar eveneens naar behoren worden afgesloten.

Als klap op de vuurpijl hebben wij in de laatste weken van 2020 de eerste editie van NU OF NOOIT georganiseerd. Tijdens dit programma is een groot aantal jongeren uit de gemeente Roosendaal zowel mentaal als fysiek op de proef gesteld. Dit alles gebeurde onder de deskundige begeleiding van de oud-commando’s die deel uitmaken van onze begeleidingsstaf.

De samenwerkingen met het UWV, de Dienst Justitiële Inrichtingen, Turn-Over, Amsterdam Sevens en Rugby Nederland beschouwen wij als veelbelovend hoogtepunt van dit jaar met een kansrijk perspectief voor de toekomst.

Tot slot willen wij alle betrokken opdrachtgevers, medewerkers, deelnemers, werkgevers en supporters bedanken voor hun steun. Ook in 2021 verwachten wij met jullie support een forse bijdrage te kunnen leveren aan een inclusievere maatschappij. De vooruitzichten zijn in ieder geval bijzonder positief.

Het bestuur, het managementteam en de medewerkers van De Harde Leerschool wensen alle volgers een fijne jaarwisseling en een gezond 2021 toe. Tot volgend jaar!

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen meedoet en waar ruimte is voor het talent van iedereen!