Voor wie

Doelgroep

De Harde Leerschool richt zich primair op (jong)volwassenen vanaf 18 jaar die:
 • Gemotiveerd zijn het anders te willen aanpakken
 • Willen sporten, leren en werken
 • Keihard aan de slag willen
 • De uitdaging met zich zelf willen aangaan

Hand in hand begeleiding

De individuen die deel uitmaken van onze doelgroep hebben over het algemeen een lage intelligentie en kampen niet zelden met psychische problemen. Gevolg hiervan is een verminderde zelfredzaamheid. 

Juist voor deze doelgroep – die op basis van uiterlijk voorkomen vaak wordt overschat – is het lastig om binnen te komen bij de bestaande sociale voorzieningen. Ze hebben baat bij intensieve ondersteuning voor een langere periode. De Harde Leerschool biedt hand in hand begeleiding en voorziet haar kandidaten van de noodzakelijke nodige coaching on the job zodat het rendement wordt vergroot.

Deelnemersprofiel

Wij zijn er voor jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt die veelal vallen onder de participatiewet en Social Return on Investment (SROI):
 • Langduring werklozen
 • Mensen met een Wajong uitkering
 • BOL / BBL leerlingen
 • Mensen met een participatiewet uitkering
 • Ex gedetineerden
 • Nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden)
 • Statushouders