Wat we Doen

Rugbyen naar een betere toekomst

De Harde Leerschool stoomt deelnemers klaar voor werk of een opleiding. Tijdens onze re-integratieprogramma’s bieden wij (jong)volwassenen vanaf 18 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van rugby een nieuwe kans om deel te nemen aan de maatschappij. Er wordt gestuurd op kernwaarden (respect, samenwerken, plezier, discipline, passie, integriteit en solidariteit), zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de deelnemers. Mede hierdoor wordt de kans op werk aanzienlijk vergroot.

Het aantal deelnemers per programma ligt tussen de 15 en 20. De ervaring van eerdere trajecten in onder meer Leiden, Etten-Leur, Rotterdam, Breda, Groningen, Den-Haag en Almelo leert ons dat van de groep die start, 75% de eindstreep haalt. Van die 75% denken wij uiteindelijk 70% aan werk te helpen. Van het laatst genoemde cohort zal ten minste 50% duurzaam aan het werk blijven – dit is voor een periode van minimaal 6 maanden.

De doelstellingen van onze programma’s worden bepaald in overleg met de betrokken instanties. De Harde Leerschool kenmerkt zich door een ambitieuze houding en wil zoveel mogelijk deelnemers motiveren hun mentale en fysieke gezondheid te verbeteren.