Wat we Doen

Rugbyen naar een betere toekomst

De Harde Leerschool stoomt deelnemers klaar voor werk of een opleiding. Tijdens onze re-integratieprogramma’s bieden wij (jong)volwassenen vanaf 18 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van rugby een nieuwe kans om deel te nemen aan de maatschappij. Er wordt gestuurd op kernwaarden (respect, samenwerken, plezier, discipline, passie, integriteit en solidariteit), zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de deelnemers. Mede hierdoor wordt de kans op werk aanzienlijk vergroot.

Het aantal deelnemers per programma ligt tussen de 15 en 20. De ervaring van eerdere trajecten in onder meer Leiden, Etten-Leur, Rotterdam, Breda, Groningen, Den-Haag en Almelo leert ons dat van de groep die start, 75% de eindstreep haalt. Van die 75% denken wij uiteindelijk 70% aan werk te helpen. Van het laatst genoemde cohort zal ten minste 50% duurzaam aan het werk blijven – dit is voor een periode van minimaal 6 maanden.

De doelstellingen van onze programma’s worden bepaald in overleg met de betrokken instanties. De Harde Leerschool kenmerkt zich door een ambitieuze houding en wil zoveel mogelijk deelnemers motiveren hun mentale en fysieke gezondheid te verbeteren.

Samenwerkingsverband Turn-over

De Harde Leerschool en Turn-over werken samen met behoud van eigen identiteit en bieden onder de naam Rugby Als Middel een uniek re-integratie programma aan. Klik hier voor meer info.

Impact

De Harde Leerschool kenmerkt zich door een ambitieuze houding en wil zoveel mogelijk deelnemers motiveren hun mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. Klik hier voor een overzicht van de resultaten die onze programma’s tot op heden hebben gerealiseerd:

Totaal aantal deelnemers: 224
Certificaat behaald: 159
Werk of opleiding: 99