Aanpak

Werkwijze

Onze projecten gaan uit van wederzijds respect. De trainers en coaches kunnen zichzelf wegcijferen en voorbeeldgedrag hanteren waardoor respect wordt afgedwongen bij de deelnemersgroep. De kandidaten worden bewust gemaakt van het feit dat (samen)werken, discipline en scholing waardevolle onderdelen van het leven zijn. Zowel fysiek als mentaal worden grenzen benaderd en opgerekt, maar niet overschreden. Aan alle onderwerpen worden (competentie)gerichte vormingsdoelen verbonden. Het intensief en specifiek begeleiden van dit proces maakt het mogelijk gedrag te beïnvloeden.

Het positief beïnvloeden van het gedrag van de deelnemers door de mentale aspecten maximaal te prikkelen is een van de pijlers van succes. De gehele werkwijze is gericht op het beter maken van het individu en het maximale uit zijn of haar mogelijkheden te halen. Alles met oog op de toekomst, gebruikmakend van het aanwezige talent van de deelnemers. Uitgangspunt hierbij is de aanwezige sterke punten prikkelen en deze doorontwikkelen. Het optimale uit iemands mogelijkheden halen kan alleen dan als alle randvoorwaarden optimaal worden ingevuld en de begeleiding 100% gemotiveerd is en volledig op hun taken is voorbereid. Het spreekt voor zich dat De Harde Leerschool hier volledig aan voldoet.

Coaching

In de coaching en het begeleiden van onze re-integratietrajecten gebruiken we methodes waarmee de kandidaten hun eigen gedrag kunnen analyseren en begrijpen. We confronteren de deelnemers met vragen als: Waar ben je niet tevreden over? Wat wil je veranderen? Wat zijn je opvattingen? En wat zijn je gevoelens? De trajectbegeleiders vervullen de rol van intense gesprekspartner maar zijn tegelijkertijd concreet, zakelijk, confronterend en doelgericht. Onze methodes richten zich op het ontdekken en stimuleren van bewustwording, zelfverantwoordelijkheid en echtheid. Daarnaast acteren onze coaches op basis van eigen waarneming, intuïtie, ervaringen en levenswijsheid. Rugby en het Op eigen Kracht programma (OEK) worden hierbij ingezet als middel om gedrag te beïnvloeden. In een periode van acht weken wordt in vrijwel alle gevallen een concreet resultaat geboekt.

De programma’s van de Harde Leerschool worden geleid door deskundige trainers en coaches die ervaring hebben met het werkfit maken van een brede doelgroep. Het team beschikt over een behoorlijke dosis levenservaring, ervaring in het bedrijfsleven en veelal een (top)sportachtergrond, waarbij het aangaan van uitdagingen centraal staat. De complete staf heeft passie voor de doelgroep en benadert deze op basis van wederzijds respect. Als collectief streven wij ernaar de mogelijkheden van onze deelnemers maximaal te benutten. Dit alles door middel van training en coaching volgens een beproefd concept. Onze begeleiders kenmerken zich door hun daadkrachtige houding. Niet te veel praten maar doen, verantwoordelijkheid nemen in plaats van vermijden. Ze zullen zich daarbij te allen tijden sociaal en communicatief competent gedragen ten opzichte van de kandidaten.