Nazorg

Succesvolle nazorg door collectieve aanpak

Om aan de zorgbehoefte van onze doelgroep te voldoen hanteren we een casus-specifieke samenwerking met andere hulpverlenende partijen. Naast de gemeentelijke afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de Participatiewet, zoekt de Harde Leerschool actief contact met andere relevante ketenpartners en werkgevers. Gezamenlijk doel hierbij is het vergroten van de maatschappelijke participatie. Om maximaal resultaat te behalen is samenwerken essentieel. De begeleiders van de Harde Leerschool zijn in continue in overleg met betrokken partijen zoals: de politie, veiligheidshuizen, lokale kamers, de reclassering, de  gemeente en andere hulpverlenende instanties.

De focus van het nazorgtraject ligt op het vasthouden van betaalde arbeid of het terugkeren naar school. In de huidige trajectopzet wordt nazorg aangeboden voor een periode van 12 weken. Een gedeelte hiervan wordt uitbesteed de rest verzorgen wij zelf.