Programma

Acht weken vol uitdaging

Het standaardprogramma van de Harde Leerschool bestaat uit 24 dagen verdeeld over 8 weken. Dit komt neer op een studiebelasting van 24 uur per week en 192 uur in totaal.

Elke week heeft een eigen thema met bijbehorende kernwaarden. Inhoudelijk rust het programma op twee pijlers: de rugbycomponent (1) en het mentale aspect (2). Beide elementen zijn nauw met elkaar verbonden. Zowel de rugby specifieke sessies als de mentale trainingen gaan in op de persoonlijke competenties en toekomstvisie. Tijdens de eerste rugbytrainingen wordt aandacht besteed aan individuele vaardigheden zoals: vangen, passen en conditie. De mentale sessies beginnen met het bepalen van individuele wensen, competenties en een toekomstvisie die later in het traject wordt vastgelegd in een CV en een werk-skills-profiel.

Een doorsnee programma-dag valt uiteen in een ochtend- en een middagsessie. Tijdens het ochtenddeel wordt er gerugbyd. De middag staat in het teken van uiteenlopende workshops en het Op eigen kracht programma. Van 11:30 tot 12.00 krijgen de deelnemers de gelegenheid zich te douchen en om te kleden. Van 12.00 tot 12.45 wordt er gezamenlijk geluncht.

Rugby

De Harde Leerschool gebruikt rugby als middel om gedrag te beïnvloeden. Rugby is bij uitstek een sport waar mentale weerbaarheid en het creëren van onderling respect centraal staan, zowel binnen het team als richting de tegenstander. Door middel van onder meer fysieke kracht en tactisch spel heeft rugby zich bewezen als instituut voor ontwikkelen van beschaafde spelers. Of in de woorden van Winston Churchill: “Rugby is a hooligans game played by gentlemen.”

Op eigen kracht

Tijdens de specifieke Op eigen kracht trainingen ligt de focus op het effectief begeleiden van veranderprocessen. Hierdoor wordt het geloof in eigen kunnen versterkt en wordt de kans op een passende werkplek of opleiding aanzienlijk verhoogd. De cursus kenmerkt zich verder door de vele momenten waarop we gericht coachen, corrigeren, spiegelen en luisteren. Centrale doelstelling hierbij is de deelnemers te inspireren.

Het reflecteren op waargenomen gedrag gebeurt op een speciale manier waardoor de betreffende deelnemer of groep eerder bereid is de uitkomsten te accepteren en zijn of haar gedrag aan te passen. Tijdens evaluaties wordt zowel aandacht besteed aan de sterke kanten als de verbeterpunten. Alle kandidaten worden optimaal bij de gesprekken betrokken om zo het maximale leereffect te bereiken. Toekomstgericht spiegelen en prikkelen wordt gebruikt als sleutel tot (een eerste aanzet van) succes. Door deelnemers gericht ervaring en inzicht mee te geven op basis waargenomen gedrag wordt een vergaande mate van diepgang bereikt. Hieraan wordt inhoud gegeven door regelmatig te houden terugkoppelgesprekken.

Bivak

Als afsluiting van de eerste 4 weken van het Harde Leerschooltraject wordt er een driedaagse bivak aangeboden bij het Korps Commandotroepen. Tijdens de bivak krijgen de kandidaten een uitdagend programma aangeboden en overnachten ze op locatie. Het strenge regime draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de deelnemers als individu en de groep als collectief.

Banenmarkt

De zevende programmaweek staat in het teken van de banenmarkt. De deelnemers krijgen de gelegenheid zich te presenteren aan een groep geïnteresseerde werkgevers. Het netwerk van gemeenten, de lokale rugbygemeenschap en De Harde Leerschool zelf staan garant voor voldoende aanbod. Het merendeel van de deelnemers gaat na afloop van het programma aan het werk bij één van deze werkgevers of besluit uiteindelijk (terug) naar school te gaan.

Inspirerende gastsprekers

Gedurende het traject worden herhaaldelijk inspirerende gastsprekers ontvangen. In deze context kan worden gedacht aan bekende topsporters, instructeurs van de Wim Hof methode en deskundigen op het gebied van schulden en verslavingen. De boodschap van deze gastsprekers draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de kandidaten.

Branchecertificaten

De mogelijkheid bestaat het programma te verrijken met een VCA-, BHV- of EHBO-cursus. De deelnemers worden in dat geval in de gelegenheid gesteld het bijbehorende certificaat te behalen. Dit alles gebeurt in overleg met de opdrachtgevers. Indien één van de betreffende branchecertificaten reeds door een kandidaat is behaald, kan deze hiervan worden vrijgesteld.