Rugby als middel

Samenwerkingsverband Turn-over

De Harde Leerschool en Turn-over werken samen met behoud van eigen identiteit en bieden onder de naam Rugby Als Middel een uniek re-integratie programma aan. Binnen het project wordt rugby ingezet om gedrag positief te beïnvloeden. Tijdens intensieve kaderdoorbrekende programma’s worden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan of opleiding geholpen. Er wordt gestuurd op kernwaarden (passie, respect, discipline, integriteit en solidariteit), talentontwikkeling en de zelfredzaamheid van de deelnemers. Hierdoor is iedereen in staat concrete stappen te maken richting werk of opleiding én in het privéleven.

Het eerste gezamenlijke project is specifiek gericht op het naar werk begeleiden van gedetineerden en ex-gedetineerden. Dit programma vindt plaats in samenwerking met Justitieel Complex Zaanstad, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Door succesvolle re-integratie zal het aantal recidive afnemen en komen we tot een veiligere maatschappij.

Rugby Als Middel wordt actief ondersteund door Rugby Nederland en vrijwilligers uit de nationale rugbygemeenschap. Ook Brouwerij De 7 Deugden en Brouwerij De Leckere doen een duit in het zakje. Speciaal voor dit project brengen zij twee bieren en twee sportdranken op de markt die worden gedistribueerd naar rugbyverenigingen door het hele land. De opbrengst hiervan wordt in Rugby Als Middel gestoken.

Werkwijze

Rugby Als Middel gaat uit van een gefaseerde aanpak waarbij gedetineerden al binnen de muren van het justitieel complex worden begeleid (fase 1 en 2). De derde fase van het traject speelt zich af buiten de penitentiaire inrichting en bestaat uit het in praktijk brengen van gestelde doelen. Om de deelnemers deze derde fase zo goed mogelijk door te laten komen worden zij begeleid door professionals en zogenaamde mentoren. Deze mentoren zijn vrijwilligers uit de nationale rugbygemeenschap die de deelnemers positief ondersteunen en daarbij gebruik maken van hun (rugby)netwerk.

De aansturing, planning en coördinatie van de derde trajectfase is in handen van Ed Oskam. Geïnteresseerden kunnen contact met hem opnemen via ed@dehardeleerschool.nl of (06) 19 91 93 77.

Over Turn-over

Turn-over ondersteunt vastgelopen jongeren bij terugkrijgen van de controle over hun toekomst. De deelnemers gaan vaak niet meer naar school, zijn moeilijk te handhaven, worden gepest of zijn in aanraking gekomen met bureau Halt of justitie. Met een uitdagend fysiek en cognitief programma wordt de doelgroep voorbereid op een veilige terugkeer in de maatschappij. De kernwaarden uit de rugbysport staan hierbij centraal.