SROI

Sociaal rendement

Social Return On Investment (SROI) is een methodiek voor het meten van de (extra) sociale en maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een investering. Bedrijven kunnen voor zichzelf SROI-eisen stellen wanneer zij bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Ook kunnen bedrijven een SROI-verplichting opgelegd krijgen, bijvoorbeeld bij het winnen van een aanbesteding. Dit houdt in dat een bepaald percentage van de loonsom (minimaal 5%) geïnvesteerd moet worden in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het doel van SROI is ervoor te zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Hierbij ligt het accent op het creëren van werkgelegenheid voor mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andersoortige afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelgroep

De SROI doelgroep bestaat zoals gezegd uit individuen met een afstand tot de arbeidsmarkt en omvat ruim 1,3 miljoen personen. Hiertoe rekenen we onder meer:

  • Uitkeringsgerechtigden Participatiewet
  • Uitkeringsgerechtigden UWV, WW, WIA, WAO
  • Mensen die onder de banenafspraak vallen. Dit zijn bijvoorbeeld: mensen in de Wajong die kunnen werken, mensen met een Wsw-indicatie, mensen met een Wiw-baan of ID-baan, leerlingen en (voormalig) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
  • Leerlingen tot en met MBO niveau 2
  • Niet-uitkeringsgerechtigden (NUG)

Uitbesteding SROI

Omdat het beleid met betrekking tot SROI per gemeente, ministerie of andere publieke instelling sterk verschilt, zien wij dat er behoefte is aan uitbesteding. De afgelopen jaren is de vraag naar SROI voor projecten en diensten boven €200.000 sterk toegenomen. De hoogte kan verschillen per opdracht maar in dit soort gevallen gaat het veelal om 5% van de aanneemsom of loonsom. De Harde Leerschool helpt bedrijven en organisaties bij de invulling van hun SROI. Of het nu gaat om één opdracht of meerdere projecten voor verschillende opdrachtgevers: wij beschikken over ruime ervaring met SROI en kunnen werkgevers desgewenst actief ondersteunen.

De mogelijkheden om SROI adequaat in te vullen zijn divers en verschillen vaak sterk per opdrachtgever en de geboden ruimte binnen een project. Het begint vaak als een verplichting, maar niet zelden zien bedrijven dat hun activiteiten door social return efficiënter en goedkoper kunnen worden ingericht. Denk in deze context bijvoorbeeld aan werkzaamheden die aanvankelijk door een ervaren (en dus duurdere) kracht worden uitgevoerd, maar die net zo goed door één van onze ‘SROI-talenten’ vervuld zouden kunnen worden. De Harde Leerschool biedt elke kandidaat een persoonlijke coach en ontwikkelmogelijkheden. Door selectie van passende werkzaamheden per deelnemer, zien wij in de praktijk dat er minimale begeleiding nodig is.

Maatwerk

SROI is maatwerk en vraagt om een creatieve instelling. Wij kijken met een frisse blik naar hulpbehoevende organisaties en komen op die manier met handige en in sommige gevallen zelfs onverwachte oplossingen. Goed overleg met de opdrachtgever is hierbij voor ons vanzelfsprekend.

De complexiteit van SROI ligt vooral in het zoeken naar en selecteren van de juiste kandidaten. De Harde Leerschool heeft bewezen deze taak deskundig te kunnen vervullen en zorgt ervoor dat SROI niet langer als verplichting maar als investering wordt gezien. Een investering die zowel maatschappelijke als financiële voordelen oplevert voor alle betrokken partijen (medewerkers, werkgever en overheid).

Ons centrale doel is om SROI in te vullen zodat onze talenten volwaardig en met toegevoegde waarde kunnen participeren in een bedrijf. Wij bieden gemotiveerde (geschoolde en ongeschoolde) uitkeringsgerechtigden aan en ondersteunen deze groep bij de re-integratie op de arbeidsmarkt. Op die manier voorzien we een enthousiaste doelgroep aan een baan en helpen we bedrijven bij de invulling van hun vacatures én hun SROI-verplichting: WIN-WIN!

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen meedoet en waar ruimte is voor het talent van iedereen!